فراواشی، روحانی ترین نماد ایران

فراواشی، روحانی ترین نماد ایران

میراث توتانخامن

آیا تا به حال فکر کرده اید که علامت Spread-Eagle چیست؟

این نماد معروف مصر باستان است که توسط بسیاری از ملل باستانی مانند آشوری، ایرانی و رومی بازطراحی شد و نشان دهنده هوشیاری، شجاعت، قدرت و جاودانگی است، همچنین عقاب نمادی از پیام آور خدایان برتر و پادشاه آسمان ها محسوب می شود.

این از گنجینه های توت عنخخامن می آید که بدن پرنده ای با سر انسان دارد. اما فراواشی، این نماد معروف ایران چیست؟

نزدیکترین طرح به عقاب پراکنده مصری، فراواشی است. نماد معروف دین زرتشتی است. فراوشی واژه ای باستانی ایرانی است که به معنای انتخاب می کنم.

زرتشت در حدود 1000 سال قبل از میلاد یا 1500 قبل از میلاد متولد شد. دوران پیش از اسلام در ایران باستان. او پیامبر ایران بود. آنها معتقدند که تنها یک خدای جهانی و برتر وجود دارد که نامش اهورامزدا یا خدای حکیم است. فراواشی (فرشته نگهبان یا روح نگهبان) نماد فروهار، پاکترین بخش روح انسان است که الهی است و پس از مرگ به اهورامزدا می رسد. زرتشتیان به صداقت چهار عنصر «آب، زمین، هوا و آتش» احترام می گذارند.

کسب اطلاعات بیشتر: سرو ابرکوه به قدمت تاریخ

«فراوشی» راه زندگی

این عقیده زرتشتی است که بین خدا و شر انتخاب می کند. در روزگار کنونی، فراواشی به عنوان یادآوری راه زندگی و پیشرفت در بهترین بخش روح انسان است. اما درون نماد چیست؟

بیایید فراواشی را بررسی کنیم. وقتی به سر نگاه می کنیم، پیرمردی را می بینیم که نماینده خرد است. این عقیده وجود داشت که سر عقاب مهمترین عضو بدن آن است. همه چیز از سر شروع شد. در مفهوم فراوشی به این معناست که باید با خردمندان مشورت کنیم.

در سمت دیگر، دست راست به سمت بالا اشاره می کند. انگار پیرمرد می خواهد چیزی به ما نشان دهد. او می گوید ما باید همیشه در یک راه یا جهت باشیم. اما دست چپ داستان کاملاً متفاوتی دارد. راهنمای ما یک حلقه دارد. شبیه حلقه ازدواج امروز است. این حلقه وعده است که مظهر احترام به وعده ما است.

پیرمرد در بدن عقاب است. عقاب ها شکارچیان سریعی هستند. تمام قدرت آنها از بال ها می آید. در نتیجه، بال ها در فراواشی بسیار حیاتی هستند، آنها سعی می کنند پیشرفت روح انسان را به ما نشان دهند. هر بال شامل سه قطعه است که افکار خوب، گفتار خوب و کردار خوب را به تصویر می کشد.

وسط فراواشی دایره ای دارد. دایره همه چیز را به هم متصل می کند. این دایره آغاز و پایانی ندارد. این نماد چرخه زندگی است و نشان می دهد که روح ما جاودانه است و جهان نیز بی پایان است. این همان معنی Spread-Eagle در مصر باستان است.

با تمرکز بیشتر روی بدن عقاب، به دم پر می رسیم. طراحی کاملا با بال ها متفاوت است. اما چرا؟ به طور خاص، افکار بد، کلمات بد و اعمال بد. این واقعیت را نشان می دهد که ما همیشه باید از انتخاب های بد اجتناب کنیم.

باید درباره وحدت خدا و شر شنیده شود. دو حلقه پایین در فراواشی همان اعتقاد را نشان می دهد اما به شکل دیگری. آنها بیانگر ذهن خوب و ذهن شیطانی هستند و همه انسان ها مسئول جستجوی خیر و اجتناب از شر هستند.

آیا فراوشی راز پنهان اهورامزدا است؟

فراواشی بالاترین فردیت است که پس از زندگی انسان روی زمین به بهشت می رسد. فروهرها نیروهای متضاد خوب و بد را به تصویر می کشند.

زرتشتیان معتقدند اهورامزدا متعالی، روحانی و بدون شکل جسمانی است، اما بیشتر در تاریخ آن، زرتشتیان اصلاً او را هنرمندانه به تصویر نمی‌کشند. بنابراین حتی اکنون در زمان مدرن، معنای دقیق اهورامزدا راز است.

هنوز هم بحثی است که آیا فراواشی همان اهورا مزدا است یا نه؟

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 28 = 33