چه ریملی استفاده کنیم؟

این روزها بازار انواع ریمل‌های خارجی و ایرانی آنقدر شلوغ است که هنگام خرید ریمل خوب، همه را به شک و تردید می اندازد. ریمل‌ها انواع مدل‌های مختلفی دارند که مطمئناً اگر از این محصول پرطرفدار استفاده می‌کنید و یا…