استفاده از گلاب برای پوست و کوچک کردن منافذ بزرگ پوست صورت

گلاب همواره طرفداران بسیاری از دیرباز داشته است. دیدن نام گلاب آنقدر برای مخاطبان جذابیت دارد که میتوان آن را همواره در فهرست ترکیبات محصولات طبیعی جوانسازی پوست مشاهده کرد. این ماده همواره در علم آیورودا نیز مورد توجه…