گردشگری در برزیل با وجود تلفات ناشی از کرونا 21.9 درصد رشد خواهد کرد

گردشگری در برزیل با وجود تلفات ناشی از کرونا 21.9 درصد رشد خواهد کرد

بر اساس تخمین های منتشر شده توسط کنفدراسیون ملی تجارت کالا، خدمات و گردشگری (CNC به پرتغالی)، علیرغم میلیون ها دلار ضرر که از زمان شیوع بیماری همه گیر در این کشور انباشته شده است، درآمد گردشگری برزیل امسال…