5 رکن اجرای موفقیت آمیز استراتژی

با این نکات آن را بهبود بخشید. سازمان ها زمان، تلاش و سرمایه گذاری زیادی را صرف تدوین اهداف و استراتژی های خود می کنند، اما بیش از نیمی از آنها در اجرای موثر این استراتژی ها شکست می خورند….