Zero to one hundred trips to Iran from a tourist

صفر تا صد سفر به ایران از زبان یک توریست

سفر به ایران: بهترین دوران زندگی من. بار اول در اکتبر 2018 نزدیک به 3 هفته در ایران بودم و بار دوم در نوامبر 2019 یک هفته در ایران بودم. 1. بهترین زمان برای سفر به ایران (سفر در ایران) با…