روش های بالا بردن اعتماد به نفس

می توان گفت اعتماد به نفس شبیه آبی است که در لوله های خانه جریان دارد. شاید اشخاص خانه دقیقا ندانند که نحوه کارکرد آن چگونه است یا…