باشگاه فناوری در قلب پایتخت استارتاپی اروپا

با نزدیک شدن به پایان سال 2021، اروپا و به ویژه لندن سال درخشانی را از نظر سرمایه گذاری خطرپذیر و به ویژه سرمایه گذاری در فناوری داشته اند. با بسته شدن سال بزرگ VC، سوال بزرگ این است…