جاذبه های گردشگری مازندران

جاذبه های گردشگری مازندران

استانی سرسبز که نه تنها گردشگران داخلی بلکه گردشگران خارجی را نیز به خود جذب می کند. احاطه شدن توسط دریای خزر، جنگل و کوه که آب و هوای فوق العاده ای ایجاد می کند. شهرهای مهم آن ساری،…